Despre noi

Istoric

Școala Octavian Goga Cluj a fost construită în anul 1974 și dată în folosință la 1 septembrie 1975 pentru clasele I-IV ale Școlii Nr 21 din Cluj-Napoca. Din cauza numărului foarte mare de elevi (aproximativ 4000) și a faptului că este foarte greu de administrat, începând cu 1 septembrie 1981 se desprinde ca unitate de ine stătătoare sub denumirea de Școala cu clasele I-VIII Nr 29, începând cu anul școlar 1999-2000 primește denumirea de Școala cu clasele I-VIII „Octavian Pentru a bifa căsuțele trebuie să apăsați dublu click pe cea dorită și să selectați varianta potrivită in fereastra deschisă. Goga”, iar începând cu anul școlar 2012-2013 primește denumirea de Școala Gimnazială „Octavian Goga”.

Viziunea şcolii

Să ofere educație la standard de calitate, prin centrarea învățării pe elev, pentru împlinirea intelectuală, morală și profesională a elevilor, în vederea adaptării la schimbarea continuă a societății, condiție esențială a progresului economic și cultural.

Misiunea şcolii

Pentru a-și îndeplini viziunea, școala noastră trebuie:

Să creeze în şcoală un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte.

Să focalizeze eforturile pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună,cunoştinţe aprofundate, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii.

Să deschidă școala spre comunicare, astfel încât să devină ea însăși o comunitate bazată pe respectful reciproc și autodisciplină,cu o personalitate bine definită.

Ținte / obiective strategice

T1

Menținerea și creșterea calităţii serviciilor educaţionale și îmbunătățirea standardelor de performanță ale resursei umane

T2

Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma,personalizareași adaptarea procesului instructiv– educativ

T3

Menținerea și creșterea efectivelor de elevi la clasele cu predare în limba maghiară prin promovarea școlii în comunitate

T4

Creșterea nivelului de conștientizare a fenomenului de bullying/cyberbullying în rândul cadrelor didactice și al elevilor în vederea prevenirii și combaterii acestuia atât în școală cât și în comunitate

T5

Păstrarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale şi generalizarea accesului la informația electronică