Școala Octavian Goga Cluj a fost construită în anul 1974 și dată în folosință la 1 septembrie 1975 pentru clasele I-IV ale Școlii Nr 21 din Cluj-Napoca.
Din cauza numărului foarte mare de elevi (aproximativ 4000) și a faptului că este foarte greu de administrat, începând cu 1 septembrie 1981 se desprinde ca unitate de sine stătătoare sub denumirea de Școala cu clasele I-VIII Nr 29, începând cu anul școlar 1999-2000 primește denumirea de Școala cu clasele I-VIII „Octavian Goga”, iar începând cu anul școlar 2012-2013 primește denumirea de Școala gimnazială „Octavian Goga”.

 

Misiune

Noi suntem o școală pentru viitor – o școală deschisă spre educația europeană – educația, un drept al tuturor!

Viziune

 • Suntem o familie! Împreună construim, învățăm, inovăm, păstrăm tradițiile!
 • Suntem o școală deschisă pentru comunitate.
 • Pregătim absolvenți pentru integrarea într-o societate în schimbare.
 • Serviciile oferite au la bază calitatea, valoarea, competențele și responsabilitatea asumată.
 • Avem în vedere performanța, promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor pentru toți participanții la proces.
 • Oferim un mediu școlar nediscriminatoriu, cooperant și deschis spre comunitatea educațională, pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

Obiective

 • Valorificarea experiențelor acumulate de elevi, în vederea atingerii unor criterii de performanță, care se aliniază standardelor europene.
 • Facilitarea elevilor cu aptitudini speciale pentru dezvoltarea personală și pentru evoluție în carieră.
 • Oferirea de șanse egale în educație pentru copiii care provin din rândul populației cu nevoi speciale.
 • Cuprinderea întregii populații de vârstă școlară (arondată școlii) într-o formă de învățământ obligatorie.
 • Dezvoltarea și menținerea legăturii cu partenerii sociali, în vederea inserției socio-profesionale a absolvenților.
 • Înțelegerea de către elevi a schimbărilor care au loc în societatea democratica și necesitatea de a deveni adaptabili, flexibili și dinamici.
 • Cunoașterea de către elevi a legilor care guvernează echilibrele în natură, necesitatea protejării propriei sănătăți și a mediului înconjurător.
 • Sporirea fondurilor extrabugetare destinate modernizării bazei materiale a școlii.
 • Inițierea programelor educative proprii care răspund nevoilor elevilor.

 

Structură

Dezvoltare instituțională

Informații suplimentare